DIN KOMPLETTE LEVERANDØR FOR ARKIVERING,
FORVALTNING OG VEDLIKEHOLD AV DITT TEGNINGSUNDERLAG.
FOR BYGGHERRE OG EIENDOMSFORVALTERE.

ARKIV

Alle tegninger og BIM/DAK-filer lagret strukturert og kategorisert i vårt tegningsarkiv, for rask og enkel tilgang på oppdatert tegningsunderlag. Arkivet bygger på CitrixShareFile, som er tilgjengelig på alle plattformer.

sharefile_illustration_01

FORVALTNING & VEDLIKEHOLD

Våre BIM/DAK-operatører oppdaterer og vedlikeholder tegningsunderlaget i henhold til mindre og større endringer i bygningsmassen, endringer i utleieforhold og annet. Ved større omprosjektering bistår vi med koordinering og distribusjon av tegningsunderlag til prosjekteringsgruppe, og sikrer at dette kommer tilbake til arkivet i oppdatert tilstand.

forvaltning_illustrasjon_01

KOMPLETT OPPMÅLING OG OPPTEGNING AV EKSISTERENDE BYGNINGER

Ved hjelp av høyteknologiske måleverktøy, sikrer vi millimeternøyaktig oppmåling og opptegning av eksisterende bygg. Vi benytter tradisjonelle måleverktøy, lasermålere, og 3D-scanning for nøyaktig kartlegging av bygningsmassen. Opptegning gjøres også med grunnlag i eksisterende tegninger.

Våre BIM/DAK-modeller og tegninger produseres i hovedsak som BIM-modeller, ved hjelp av Autodesk Revit. Vi leverer både RVT, IFC, DWG og PDF.

Våre operatører behersker også Autocad, Archicad og Tekla dersom det er behov for dette.

VI TILBYR OGSÅ

DIGITALISERING & SCANNING AV EKSISTERENDE PAPIRTEGNINGER

Vi skanner og arkiverer gamle papirtegninger i format A4-A0. Med grunnlag i eksisterende papirtegninger kan vi også produsere nye oppdaterte tegningsfiler etter dagens DAK og BIM-standarder.

AREALBEREGNINGER ETTER NS 3940

Vi tilbyr kartlegging og beregning av dine arealer i henhold til NS 3940, med tilhørende tegninger og arealrapporter.

PUBLISERING AV TEGNINGSUNDERLAG TIL FDV-SYSTEMER

For byggherre og eiendomsforvaltere, tilbyr vi bistand med implementering og vedlikehold av tegningsunderlag inn i FDV-systemer med integrerte tegningsløsninger.

TA KONTAKT MED OSS


Tegningsarkivet.no eies og driftes av Pro-Consult AS. For mere informasjon om våre tjenester og ansatte, se våre hjemmesider.